top of page

camoufleren bij autisme

over verborgen autisme bij kinderen met een hoge tot heel hoge begaafdheid

Doelgroep:

Voor (zorg)leerkrachten en andere hulpverleners.

Voor ouders van kinderen met een hoge intelligentie en (een vermoeden van) autisme.

 

Inhoud

camoufleren bij autisme

Als het over autisme gaat, heersen er nog veel misverstanden. Het klassieke beeld van autisme is ondertussen achterhaald. Personen met autisme zijn niet persé de contact-schuwe zonderlingen die fladderen met hun handen en voortdurend repetitief gedrag vertonen. 

Maar wist je dat personen met autisme ook heel sociaal kunnen zijn?

Wist je dat sommige personen met autisme net balen van een vaste structuur?

Wist je dat personen met autisme heel empathisch kunnen zijn?

Wist je dat het niet uitzonderlijk is dat personen met autisme ervoor kiezen om psychologie te studeren?

Langzaam maar zeker komt een nieuwe vorm van autisme meer en meer aan het licht: het gecamoufleerde autisme. Dit komt zowel bij jongens als bij meisjes voor met een goede tot heel hoge begaafdheid. 

Dat het wel degelijk belangrijk is om het autisme te identificeren, bewijzen de hoge zelfmoordcijfers bij jongeren met autisme. Camouflerende jongeren met autisme steken heel veel energie in het zich voortdurend aanpassen. Net degenen die daar heel goed in geworden zijn, worden niet meer gezien in hun moeilijkheden. 

In deze lezing gaan we dieper in op de informatieverwerking bij autisme. We kijken onder het gedrag, onder de camouflage, naar de basis van het autisme. Zo kom je als hulpverlener of ouder te weten waar je kunt op letten als mogelijke kenmerken van verborgen autisme.

Praktisch

De standaardprijs voor deze ander half uur durende lezing -inclusief vragenronde- bedraagt 400 euro inclusief verplaatsing binnen de straal van 25km.

Standaardprijs = max 50 personen.

Contacteer me om verder af te spreken. 

bottom of page