top of page


gecamoufleerd autisme

woensdag 10 juli om 10.30u

over verborgen autisme bij cognitief begaafde personen

Doelgroep:

Voor (huis)artsen, psychologen en andere zorgverleners.

 

Kameleon op een tak

Inhoud

Bij personen met autisme is er een verhoogde psychische kwetsbaarheid. Verhoogde zelfmoordcijfers, verhoogde kans op burn-out, verhoogd risico op aandoeningen als anorexia, angststoornissen, depressie,…  de lijst is lang.

Maar wat als autisme niet zichtbaar is aan de buitenkant?

Wat als een persoon met autisme heel veel energie steekt in het camoufleren van zijn moeilijkheden waardoor deze voor de omgeving niet opvallen?

Wat als net die personen die daar heel goed in slagen, geen erkenning en dus ook geen ondersteuning krijgen?

Wat als deze personen zich bij uitstek ongezien en onbegrepen voelen, vaak zelfs binnen hun eigen gezin?

 

In de eerste helft van de 20e eeuw werd autisme voor het eerst omschreven door Hans Asperger en daarna ook door Leo Kanner. Volgens Kanner kwam autisme enkel voor bij blanke jongetjes waarbij een combinatie van een erfelijke aanleg en een slechte opvoeding aan de basis zouden liggen. Kinderen met autisme namen nauwelijks initiatief tot contact, vertoonden bizar, repetitief gedrag en leefden in hun eigen wereldje.

Het werk van Leo Kanner heeft zeer veel invloed gehad op het onderzoek naar autisme, de diagnostisering ervan en ook de stigma’s die vandaag nog steeds voelbaar zijn.

 

Ondertussen weten we dat we autisme veel ruimer dienen te bekijken, dat ook meisjes autistisch kunnen zijn en dat het beeld van autisme veel diverser is dan wat Kanner beschreef.

Toch is er nog een grote groep personen met autisme die niet (h)erkend worden en bijgevolg niet gezien worden in hun moeilijkheden. Deze groep personen heeft vaak twee kenmerken gemeen. Enerzijds hebben zij grote cognitieve mogelijkheden, waardoor ze wat ze intuïtief niet aanvoelen, kunnen compenseren met hun hoofd. Anderzijds zijn het personen die een aangeboren talent hebben om te pleasen, om te voldoen aan de verwachtingen van anderen.

 

In dit webinar zoom ik in op de basis van autisme: het autistisch informatieverwerkings-proces en de sensorische gevoeligheden. We kijken voorbij camouflage naar hoe autisme zich kan uiten binnen deze doelgroep. Naast de zeer verduidelijkende theoretische uiteenzetting over deze vernieuwende kijk op autisme, neem ik je ook mee in het verhaal van Fien, een hoogbegaafde jongere die op 17-jarige leeftijd de informele diagnose kreeg van autisme en op 20-jarige leeftijd de officiële diagnose.

 

Na dit webinar:

  • Weet je hoe het autistisch informatieverwerkingsproces verloopt.

  • Heb je inzicht in de sensorische moeilijkheden van personen met autisme.

  • Kun je in de anamnese makkelijker ‘rode vlaggen’ opmerken die mogelijks gelinkt kunnen zijn aan gecamoufleerd autisme.

  • Besef je eens te meer het belang van een correcte diagnose autisme bij ‘hoog-functionerende’ personen en weet je wat het ‘maatpak-effect’ inhoudt.

  • Kun je gerichtere vragen stellen bij een vermoeden van autisme.

Praktisch

Datum: woensdag 10 juli om 10.30u

Dit webinar duurt zo'n anderhalf uur. Nadien is er nog een halfuur de tijd om vragen te stellen.

Je krijgt op voorhand de hand-outs toegestuurd (in pdf-bestand).

De replay van dit webinar is één week beschikbaar. 

De investering voor dit webinar bedraagt 29,95 euro.

Schrijf je nu in!

Wanneer de betaling gelukt is, ontvang je meteen een bevestiging. Nadien stuur ik je de Zoom-link om het webinar live te kunnen volgen. Enkele dagen voor de webinar ontvang je een mail met de pdf-bestanden. Na het webinar ontvang je de replay. 

Opgelet, inschrijven kan t.e.m. woensdag 10 juli om 9u. 

Inschrijven webinar gecamoufleerd autisme

29,95 euro

 

Bedankt voor je inschrijving

Dit formulier accepteert geen inzendingen meer.

bottom of page