top of page

verder studeren met autisme

Over de invloed van een autistisch brein op verder studeren en hoe dit aan te pakken.

Doelgroep:

Voor studenten, ouders van studenten en leerkrachten/docenten.

Kan ook specifiek gegeven worden voor een school/scholengroep - graag dan meer 

info over het specifieke beleid hierrond.

Inhoud

verder studeren met autisme

Vanuit hun specifieke informatieverwerking botsen studenten met autisme tegen heel wat moeilijkheden aan wanneer ze de overstap maken naar het hoger onderwijs.

In deze lezing wordt eerst dieper ingegaan op het autistisch brein zodat duidelijk wordt hoe de problemen ontstaan en wat studenten met autisme nodig hebben.

We staan stil bij enkele specifieke valkuilen zoals overprikkeling en sociale beperkingen.

We eindigen met het geven van allerlhande tips voor studenten.

Met deze lezing willen we niet enkel bij leerkrachten en docenten het beeld van autisme duidelijker stellen zodat ze gerichter kunnen werken, maar streven we er eveneens naar dat personen met autisme zelf de nodige stappen zetten om hun problemen aan te kijken. 

Praktisch

De standaardprijs voor deze ander half uur durende lezing -inclusief vragenronde- bedraagt 400 euro inclusief verplaatsing binnen de straal van 25km. 

Standaardprijs = max 50 personen.

Contacteer me om verder af te spreken. 

bottom of page