top of page


gecamoufleerd autisme

woensdag 7 augustus om 10.30u

over verborgen autisme bij cognitief begaafde personen

Doelgroep:

Kameleon

Voor ouders.

 

Inhoud

Kinderen en jongeren met autisme hebben binnen het schoolse leven een permanent verhoogd stress-niveau. Ze lopen als het ware voortdurend op de toppen van hun tenen. Ze hebben het moeilijk om intuïtief te begrijpen wat van hen verwacht wordt en leven in een continue angst om tekort te schieten.

Maar wat als autisme niet zomaar zichtbaar is aan de buitenkant?

Wat als een kind of jongere met autisme heel veel energie steekt in het camoufleren van zijn moeilijkheden waardoor deze voor de omgeving niet meer opvallen?

Wat als net die kinderen en jongeren die daar heel goed in slagen, geen erkenning en dus ook geen ondersteuning krijgen?

Wat als deze kinderen en jongeren zich bij uitstek ongezien en onbegrepen voelen, soms zelfs binnen hun eigen gezin?

 

In de eerste helft van de 20e eeuw werd autisme voor het eerst omschreven door Hans Asperger en daarna ook door Leo Kanner. Volgens Kanner kwam autisme enkel voor bij blanke jongetjes waarbij een combinatie van een erfelijke aanleg en een slechte opvoeding aan de basis zouden liggen. Kinderen met autisme namen nauwelijks initiatief tot contact, vertoonden bizar, repetitief gedrag en leefden in hun eigen wereldje.

Het werk van Leo Kanner heeft zeer veel invloed gehad op het onderzoek naar autisme, de diagnostisering ervan en ook de stigma’s die vandaag nog steeds voelbaar zijn.

 

Ondertussen weten we dat we autisme veel ruimer dienen te bekijken, dat ook meisjes autistisch kunnen zijn en dat het beeld van autisme veel diverser is dan wat Kanner beschreef.

Toch is er nog een grote groep kinderen en jongeren met autisme die niet (h)erkend worden en bijgevolg niet gezien worden in hun moeilijkheden. Deze groep jongeren heeft vaak twee kenmerken gemeen. Enerzijds hebben zij grote cognitieve mogelijkheden, waardoor ze wat ze intuïtief niet aanvoelen, kunnen compenseren met hun hoofd. Anderzijds zijn het kinderen en jongeren die een aangeboren talent hebben om te pleasen, om te voldoen aan de verwachtingen van anderen.

 

In dit webinar zoom ik in op de basis van autisme: het autistisch informatieverwerkings-proces en de sensorische gevoeligheden. We kijken voorbij camouflage naar hoe autisme zich kan uiten binnen deze groep kinderen en jongeren. Naast de zeer verduidelijkende theoretische uiteenzetting over deze vernieuwende kijk op autisme, neem ik je ook mee in het verhaal van Fien, een hoogbegaafde jongere die op 17-jarige leeftijd de informele diagnose kreeg van autisme en op 20-jarige leeftijd de officiële diagnose.

Dit webinar zoomt uitgebreid in op wat gecamoufleerd autisme is en welke signalen je hiervan mogelijks kan herkennen bij je kind(eren) of jongere(n).  Hoe je daarna aan de slag kan gaan met je kind of jongere wordt kort aangeraakt, maar valt buiten het bestek van dit webinar.

 

Wie ben ik?

Ik ben Katrien Volckaert. Verschillende jaren werkte ik als kinesiste in verschillende Centra voor Ambulante Revalidatie met kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen, waaronder kinderen met autisme en een laag tot gemiddeld IQ.  Autisme boeide mij en ik volgde verschillende opleidingen hierrond. De laatste jaren van mijn carrière als kinesist was ik een enthousiast lid van de speciale autisme-werking voor jonge kinderen binnen het revalidatiecentrum van Lokeren (Waas Revalidatiecentrum).

Ondanks deze kennis en ervaring, ontdekte ik eerder toevallig dat binnen mijn eigen gezin autisme speelde, in samenhang met een grote cognitieve begaafdheid. Mijn kinderen waren ondertussen tieners en ik was werkzaam als coach met hoogbegaafdheid als expertise.

Deze toevallige ontdekking bleek een zegen voor ons gezin. Naast de (h)erkenning die deze diagnoses brachten, vonden we eindelijk ook de nodige handvaten om meer harmonie te creëren binnen ons gezin.

Vanaf dat moment beet ik me vast in deze materie: autisme in combinatie met een cognitieve begaafdheid. Als coach begeleidde ik verschillende jongeren en volwassenen uit deze doelgroep. Bovendien specialiseerde ik mij in het afnemen van informele testen die de informatieverwerking in kaart brengen in functie van het autistische denken. Deze testen kijken voorbij de camouflage, naar wat aan de basis ligt van autisme. Ze brachten me zeer veel waardevolle inzichten die ik graag met jullie deel.

Praktisch

Live webinar op woensdag 7 augustus om 10.30u

Dit webinar duurt zo'n anderhalf uur. Nadien is er nog een halfuur de tijd om vragen te stellen.

Je kiest of je de hand-outs (slides in pdf-formaat) van dit webinar al dan niet wenst te ontvangen.

De replay van dit webinar is één week beschikbaar. 

De investering voor dit webinar bedraagt 21,95 euro exclusief de slides en 29,95 euro inclusief de slides.

Schrijf je nu in!

Wanneer de betaling gelukt is, ontvang je meteen een bevestiging. Nadien stuur ik je de Zoom-link om het webinar live te kunnen volgen.

Enkele dagen voor de webinar ontvang je een mail met de pdf-bestanden indien je daarvoor koos.

Na het webinar ontvang je de replay. 

Opgelet, inschrijven kan t.e.m. woensdag 7 augustus om 9u. 

Webinar gecamoufleerd autisme
-zonder slides-

21,95 euro

 

Bedankt voor je bestelling!

Webinar gecamoufleerd autisme
-met slides-

29,95 euro

 

Bedankt voor je bestelling!

bottom of page