top of page
tentamen

informele testen

naar informatieverwerking bij

(een vermoeden van) autisme

in combinatie met een hoge intelligentie

bij jongeren vanaf 7 jaar

herken je iets uit dit lijstje?

 • je kind is extreem perfectionistisch, het is voor jouw kind alles of niets

 • je kind gedraagt zich voorbeeldig op school, maar thuis barst de bom

 • na een schooldag is je kind pompaf en heeft het nood aan ontspanning

 • sociaal loopt het eerder stroef, er zijn regelmatig strubbelingen

 • bij het vertellen, springt je kind van de hak op de tak of is het net heel beknopt

 • je kind lijkt soms niet mee te zijn met wat er binnen het gezin gaande is

 • je kind reageert overgevoelig of net ondergevoelig op aanrakingen, op voeding, op pijn, op medicatie, op temperatuur,...

 • je kind heeft het moeilijk met de overgang van de ene activiteit naar de andere

 • je kind kan zich moeilijk alleen bezighouden en vindt het vreselijk om zich te vervelen 

 • je kind lijkt soms weinig flexibel, zowel in z'n denken als in z'n doen

Als ouder voel je intuïtief dat er meer aan de hand is. Je uit je zorgen op school of bij zorgverleners, maar je voelt je niet gehoord. Van je omgeving krijg je het advies om strenger op te treden. Je weet echter dat dat geen zoden aan de dijk brengt.

Dankzij jouw goede zorgen lukt het je kind om de (school)dag te overleven. Niemand ziet echter hoeveel energie het jou kost om je kind telkens opnieuw te motiveren om te doen wat het moet doen. 

Kind kijkt omhoog
Kameleon

camouflage

Vaak heerst er nog een stereotyp beeld van autisme: kinderen die oogcontact mijden, die liefst alleen zijn, die geen empathie hebben, die fladderen met hun handen en in hun eigen wereldje vertoeven. Dit beeld strookt veelal niet met de realiteit. Zeker niet wanneer er sprake is van autisme in combinatie met een hoge begaafdheid.

Veel kinderen met autisme vinden het net heel belangrijk om bij de groep te horen. Ze passen zich zodanig aan aan de verwachtingen van anderen, dat ze zichzelf een stuk verliezen.

Dankzij hun intelligentie kunnen deze kinderen in die mate hun moeilijkheden camoufleren dat autisme nauwelijks opvalt voor de (school)omgeving. Wat ze intuïtief niet aanvoelen, compenseren ze cognitief door lijstjes en schema's aan te leggen in hun hoofd.  Dit kost hen veel energie. Bovendien voelen deze kinderen zich heel onzeker omdat ze  -ondanks al hun inspanningen- blijven te kort schieten in nieuwe of onverwachte situaties. Ze hebben moeite om de wereld te begrijpen en voelen zich ook vaak niet begrepen door hun omgeving. 

kijken voorbij gedrag

Autisme uit zich bij elk kind anders, afhankelijk van heel wat factoren zoals intelligentie, talenten, interesses, geslacht,.... Vandaar dat de kans klein is dat je alle kenmerken uit het bovenstaande lijstje bij jouw kind herkent. 

Om autisme bij een kind te begrijpen, is het noodzakelijk om voorbij de camouflage te kijken naar wat aan de basis ligt van autisme. Daar vind je enerzijds een over- en/of ondergevoeligheid aan zintuiglijke prikkels en anderzijds een fundamenteel andere manier van informatieverwerking: het autistisch denken. 

Uniek aan deze informele testen is dat ze -in tegenstelling tot veel testen binnen het reguliere circuit- kijken voorbij camouflage.  Dat doen ze door in te zoomen op dat autistisch denken. 

Met de testen brengen we de specifieke moeilijkheden met informatieverwerking in kaart. Hiertoe gebruiken we een resem aan opdrachten, spelletjes en gerichte vragen. We onderzoeken onderstaande verklarende theorieën en kijken per theorie naar mogelijke tekortkomingen bij het kind. Enerzijds kunnen we zo vaststellen of er al dan niet sprake is van autistisch denken. Nog belangrijker is echter dat we op die manier anderzijds een duidelijker beeld krijgen van waar het kind precies tegenaan loopt in het dagelijkse leven. Vanuit die kennis krijgen we zicht op hoe autisme zich specifiek presenteert bij het unieke kind en kunnen we concrete handvaten meegeven.

Verklarende theorieën voor autistisch denken: 

 • centrale coherentie: over fragmentarisch waarnemen en samenhang zien

 • theory of mind: over emoties begrijpen van jezelf en van anderen en over gerichte fantasie

 • executieve functies: over alle functies die je nodig hebt om een moeilijke taak tot een goed einde te brengen, zoals plannen en doorzetten

 • contextblindheid: over het interpreteren van situaties binnen de juiste context

 • voorspellend brein: over absoluut denken in een relatieve wereld

Kind op smartphone
Portret van een kind

een wereld van mogelijkheden

Het is mijn ervaring dat net in een grondige kennis van autisme en de manier waarop autisme zich specifiek uit bij je kind de sleutel ligt naar diepere verbinding met je kind. 

De testen zie ik enkel als een eerste aanzet. Ze ontschuldigen. Ze reiken je een taal aan om te praten over struikelblokken die voorheen onbewust en dus ook onbespreekbaar waren. Je wordt de advocaat van je kind.

  Doordat je je kind beter begrijpt, kun je samen op zoek naar de oorzaak van moeilijkheden. Vanuit een nieuwsgierige houding en een diep vertrouwen in de goede bedoelingen van je kind, groeien jullie op de weg naar wederzijds begrip en diepe verbinding. Een heuse ont-dekkingstocht.

Waar autisme in eer eerste instantie een beperking leek, voel je meer en meer de kracht ervan. 

Er opent zich een nieuwe wereld. Een wereld die ver voorbij beperkingen en labels strekt.  Een wereld van mogelijkheden. 

praktisch

De minimumleeftijd voor dit traject is 7 jaar. Op voorhand worden twee vragenlijsten meegeven: één voor de ouders en één voor het kind.

Er worden drie testmomenten ingepland van telkens anderhalf uur. Deze gaan door in de praktijk in Wachtebeke. 

Zo'n week na de laatste testsessie volgt er een uitgebreide sessie met de ouder(s) waarin de testresultaten uitgelegd worden. Hiervoor neem ik twee uur de tijd. 

investering

De investering voor het ganse traject bedraagt 595 euro.

Dat is inclusief:

 • 3 x anderhalf uur testen

 • 2 uur nabespreking

 • een uitgebreid verslag met handvaten voor de ouders

Sommige ouders vinden het fijn om een tijd na de bespreking van de testen een terugkom-sessie in te plannen. Dat is mogelijk en kan eventueel via zoom. 

De investering voor een sessie van één uur is 66 euro en voor een sessie van anderhalf uur 88 euro. 

Boeken kan via het contactformulier onderaan deze pagina.  Geef gerust je voorkeuren door voor de testmomenten. 

 

Eens alle momenten vastliggen, krijg je een factuur voor het ganse traject. De afgesproken data liggen vast na ontvangst van de betaling.  

Let op: informele testen leiden niet tot een formele diagnose. In de meeste gevallen heb je geen officiële diagnose nodig om ondersteuning te krijgen voor je kind. 

waarom deze testen ?

1.

betrouwbaar

kijken voorbij de camouflage naar de kern van het autistisch denken - vertrekken vanuit theoretische verklaringsmodellen

2.

uniek beeld

leggen de specifieke moeilijkheden bloot van jouw kind, ook in vergelijking met andere hoogintelligente jongeren met autisme

3.

handvaten

leren je wat je hoort te weten over waar je kind op botst in het dagelijkse leven, zodat je je kind daarin kunt begrijpen en ondersteunen

J. voelde zich heel erg op haar gemak bij jou en ze voelde zich begrepen. 
De terugkoppeling die je aan ons gaf was verhelderend.
We voelden ons gesteund.

Mieke, mama van J.

bottom of page