top of page

The School of being

een plek waar jongeren leren te zijn

wie ze al waren

Onze nieuwetijdsjongeren voelen een grote behoefte om te kunnen leren en leven volgens hun eigen natuur en ritme. Binnen het huidige schoolsysteem ligt de nadruk nog vaak op kennis en prestatie met als doel het behalen van de vastgelegde eindtermen. Scholen hebben weinig ruimte om tegemoet te komen aan de leerstijl van deze jongeren. Bij hen zien we de druk toenemen en de motivatie afnemen. Schooluitval is hiervan een belangrijk signaal.  We merken dat er meer en meer initiatieven rond huisonderwijs ontstaan.  

 

Met de School of Being reiken wij een complementair puzzelstuk aan voor deze nieuwetijdsjongeren.  

In een veilige omgeving laten we jongeren terug verbinden met wie ze echt zijn en brengen we hen een groei-mindset bij. Ze ont-dekken hun talenten, hun ritme en hun natuur.  

Als begeleiders leggen we de focus op autonomie, betrokkenheid en competentie. Met deze fundamenten stimuleren we het leren en leven vanuit intrinsieke motivatie.  

Leerplezier, verwondering en vreugde zijn sleutelwoorden binnen de School of Being.  

Genieten van de natuur

aanbod

The School of Being richt zich naar alle jongeren, in het bijzonder zij die (t)huisonderwijs volgen en zij die binnen het reguliere onderwijs moeilijk hun plekje vinden. We streven ernaar complementair te zijn aan het reguliere aanbod.  

In the School of Being creëren we een veilige en  uitdagende leeromgeving waar we met een vaste groep jongeren gedurende enkele maanden aan de slag gaan.  

We bewandelen een dubbel spoor om elk persoonlijk leertraject vorm te geven. Dit betektent dat er ruimte is voor zowel individuele als  groepsactiviteiten.  De leerstijl van de jongere nemen we als leidraad. We brengen de jongere in zijn leerzone zodat hij een groeimindset kan ontwikkelen en zowel leer- als faalplezier kan ervaren. Zo sturen we elke leerling alvast op pad met één concrete uitdaging die we samen bepalen.  

In the School of Being bieden we een ruime waaier van activiteiten aan: kringgesprekken, creatieve activiteiten, beweegmomenten, bezinningsmomenten. We kiezen ervoor om zoveel mogelijk buiten te zijn. We geloven dat buiten in de natuur vertoeven voedend is en ons helpt om dichter bij onze eigen natuur te komen.  

Onze begeleiderstijl is coachend zodat iedereen de verantwoordlijkheid voor zijn leerproces in handen kan nemen. Persoonlijke ontwikkeling is de rode draad binnen de School of Being. 

praktisch

Intake:  

We streven naar een homogene groep. Tijdens een intakegesprek stemmen we verwachtingen af en bekijken we de haalbaarheid. In dit gesprek vinden we het belangrijk om zowel de stem van de ouders als deze van de jongere te horen.  

 

Plaats: 

On your way, Sint-Franciesdijk 22A in Wachtebeke 

 

Data: 

Nieuwe data nog in te plannen.

 

Leeftijd:

Voor jongeren van 12 tot 16 jaar 

wie zijn wij?

Barbara

Barbara heeft 20 jaar ervaring binnen onderwijs. Als kinesitherapeute werkte ze eerst in het buitengewoon onderwijs. Ze ondersteunde kinderen met een verstandelijke beperking in hun motorische ontwikkeling vanuit een holistische invalshoek. Nadien maakte ze de overstap naar een ondersteuningsteam waar ze als coördinator het inclusie-verhaal binnen scholen mee vormgaf. Thema’s waarmee ze aan de slag ging, waren gedrag, autisme en motoriek.  

Vanuit deze functie ontdekte ze de kracht van coaching. Ze volgde de opleiding tot magic of nature coach. Dit inspireerde haar om haar zielsmissie ‘in de ont-moeting schuilt de ontmoeting met jezelf’ in de wereld te zetten. Ze wil mensen hun natuur en kracht laten voelen zodat ze hun levenspad kunnen ontdekken en bewandelen.  

Vanuit haar holistische levensvisie verdiept ze zich in aromatherapie en de werking van essentiële oliën. Zo kan ze mensen met de kracht van de natuur in hun eigen natuurkracht plaatsen. 

De woorden die Barbara’s zielsverlangens omschrijven, zijn: speels creatief, puur natuur en geïnspireerd. 

Ze is oprichtster en bezielster van Ontmoetingsnest vzw.  

Barbara is mama van twee nieuwetijdskinderen die op hun eigen wijze hun weg binnen onderwijs en binnen het leven ontdekken. De spiegels die haar kinderen haar voor houden omarmt ze als uitnodigingen voor haar eigen persoonlijke ontwikkeling. 

folder School of Being

contacteer ons

bottom of page